You are here

Информация за обществени поръчки след 30.06.2020 г.

30/06/2020

Информация за обществени поръчки, обявени след 30.06.2020 г. от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД  като възложител по смисъла на Закона за обществени поръчки, се публикува на платформата Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ на следния линк: https://app.eop.bg/today.