You are here

Инвестиционно предложение от 14.11.2022 от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

14/11/2022

Уважаеми клиенти,

„Веолия Енерджи Варна” ЕАД представя на всички заинтересовани страни следното свое инвестиционно предложение:

«Изместване на топлопровод ф 273 от поземлен имот 10135.3511.1510 в  I-ви м.р., ж.к. Възраждане,  гр. Варна»

Писмени становища и мнения следва да се представят в деловодството на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5 и РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org.

С поздрав,

Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД