You are here

Инвестиционно предложение от 02.10.2023 от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

02/10/2023

 

Уважаеми клиенти,

„Веолия Енерджи Варна” ЕАД представя на всички заинтересовани страни следното свое инвестиционно предложение:

"Изграждане на кабелна линия НН и оборудване за дистанционно управление в камера К II-15 от топлопреносната мрежа на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, разположена пред СУ "Гео Милев" , гр. Варна".

Писмени становища и мнения следва да се представят в деловодството на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5 и РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org.

С поздрав,

Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД