You are here

Инвестиционно предложение от 'Веолия Енерджи Варна" ЕАД

07/06/2021

Уважаеми клиенти,

„Веолия Енерджи Варна” ЕАД представя на всички заинтересовани страни следното свое инвестиционно предложение:

Разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.73.667 (идентичен с XXI-19, кв.1) и 10135.73.590 (идентичен с XVI-590, кв.1) в м. „ПЗ Планова“, район „Владислав Варненчик“,  гр. Варна

Нашият екип е на рзположение да даде подробна информация за инвестиционното предложение при поискване. (Информация за инвестиционно предложение)

Писмени становища и мнения следва да се представят на място в деловодството на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5 и в РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4 или на e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org.

С поздрав,

Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД