You are here

Изграждане на хоризонтални вътрешно-отоплителни инсталации (ХВОИ)

30/09/2014

Изграждане на хоризонтални вътрешно-отоплителни инсталации (ХВОИ)

Същност:

  • Изграждане на нова отоплителна инаталация с вертикален щранг в стълбищната клетка, отделни разпределителни табла на всеки етаж и отделно отклонение с индивидуален топломер за всеки апартамент.

Ползи:

  • Възможност за индивидуално регулиране на потреблението на всеки апартамент, без той да е зависим от останалите
  • Повишаване клиентската удовлетвореност, чрез индивидуално измерване, което внася яснота и разбиране на процеса по разпределение на енергията

Факти:

  • Намаляване на отделената енергия от сградна инсталация под 15 % от общата потребена енергия от сградата

 

Реализирани проекти към 2020 г. в:

  • кв. "Вл. Варненчик":

Блокове с номера: 204/1; 204/4; 208/2; 208/3; 208/4; 210/3; 211/1; 212/1; 215/3; 218/4; 218/7; 225/2; 226/1; 227/1; 227/2; 227/3; 230/1; 230/2; 230/3; 230/6; 230/7; 233/А; 233/Б; 242/1; 242/2;

  • кв. "Възраждане":

Блокове с номера: 007/1; 007/2; 023/1; бул. “Янош Хуняди” 14; ул. “Васил Комцаров” 14; Комплекс “Орхид Хилс”

  • кв. "Младост":

Блокове с номера: 100/1; 103/7А; 108/1; 112/1; 112/3; 113/5А; 115/9; 116/3; 116/5; 122/2; 122/4; 126/6; 126/7; 132/7; 133/2; 134/4А; 134/5; 134/6; 146/5; 146/6; 148/2; 148/3; 149/3; 149/4; 149/5; 154/1; 187 Общ3/1; 187 Общ3/2; 187 Общ3/3; 187/ В; ОПАЛ; РУДИ АН; 

  • кв."Трошево":

Комплекс “Варна сити парк”; ул. “Младежка” 38