You are here

За Клиента

Уважаеми клиенти,

Във връзка с процедура за одобряване на нови Общи условия за продажба на топлинна енергия на клиенти за битови нужди и на нови Правила за работа с клиентите на енергийни услуги, предлагаме на Вашето внимание пълното съдържание на изготвените от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД проекти.

Проектите са на разположение и в клиентския ни център на адрес гр. Варна, бул."Янош Хуняди"№5, където Ви каним да заповядате на място и да се запознаете с тях всеки делничен ден от 08.00-17.00 часа.

Очакваме Вашите предложения и коментари на националeн безплатен телефон 0800 14 448 всеки делничен ден от 08.00-17.00 часа, на имейл clients.BG-veolia@veolia.com или на пощенски адрес гр. Варна, бул."Янош Хуняди"№5.

Срокът за изпращане на предложения и коментари е до 17.00 часа на 13.06.2022 г.

Всички желаещи могат да присъстват на публичното обсъждане на проектите на Общите условия и на Правилата, което ще се проведе на 15.06.2022 г. от 10.00 до 14.00 часа в административната сграда на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД.Записване за участие можете да направите на телефон 0800 14 448 всеки делничен ден от 08.00-17.00 часа, на място в клиентския ни център или на имейл clients.BG-veolia@veolia.com.

С поздрав,

Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стремим се да печелим доверието Ви всеки ден, като поемаме дългосрочни ангажименти към Вас

 • Гарантираме най-добрата цена за топлинна енергия
 • Инвестираме в енергийна ефективност
 • Разнообразяваме използваните видове енергия
 • Търсим постоянно намаляване на разходите
 • Осигуряваме бонуси и отстъпки на редовните и лоялни клиенти
 • Работим с институциите, за да получим гаранции
 • Предоставяме Ви най-добрата услуга
   
 • Усъвършенстваме се непрекъснато, според вашите изисквания и оценка от редовните ни анкети с потребители
 • Получавате отговор на всички ваши искания в най-кратък срок: до 5 дни за писмените молби; до 5 дни за писмените искания за ремонти и до 120 минути на всеки сигнал за авария, като с всяка година намаляваме този срок
 • Предлагаме услуги за вътрешните инсталации
 • Подобряваме комуникацията си с Вас
   
 • Грижим се за нашия град, страната и за цялата планета, със стратегия за дългосрочно развитие
 • Намаляваме вредното влияние на инсталациите върху околната среда
 • Въвеждаме нововъведения, като използваме най-добрите технологии
 • Партнираме на общината в благоустройствени проекти
 • Организираме "Дни на отворени врати" за всички граждани