You are here

30 години от създаването на Топлофикация Варна

04/07/2016

Веолия Енерджи Варна, продължава традицията чрез нововъведения да подобрява както качеството на услугата, така и цената към крайните потребители.

Днес 01.07.2016г. в сградата на Веолия Енерджи се проведе пресконференция по повод честването на 30 години от създаването на Топлофикация Варна. След повече от десетилетие спорове, дали гр. Варна се нуждае от централизирано топлоснабдяване, в началото на 80-те години, варненските градоначалници и централните власти решават да започне изграждане на топлофикационна система. Дружеството е създадено през 1986г, като през годините си извоюва репутацията на  един от най-иновативните доставчици на топлинна енергия в България.

Ръководството на дружеството, което днес е управлявано от френската компания Веолия, продължава традицията на постоянни нововъведения, които да подобряват както качеството на услугата, така и да намаляват цената към крайните потребители.

Още в периода 1996-2007 за първи път сред предприятията в бранша, в „Топлофикация-Варна“ са внедрени компютърна система за управление на технологичните процеси, честотно управление на оборотите с инвертор за напрежение 6 кВолт за мрежова помпа, като така става първата топлофикация у нас, с количествено-качествено регулиране на мрежата.

Към настоящия момент един от важните актуални проекти на дружеството се състои в цялостна подмяна на  инсталациите за студена и топла вода на жилищните сгради с нови висококачествени полипропиленови тръби и поставяне на изолация. Тази промяна води до намаляване на риска от аварии и намаляване на цената на топлата вода за битови нужди, в общия случай, под 6лв. за кубичен метър. Проектът е причина вече над 2000 нови клиенти да решат да се възползват от услугата, която безспорно е предпочитана поради удобството и икономичността си.

Друг ключов проект касае широко дискутираната напоследък подмяна на вертикалните отоплителни инсталации с хоризонтални такива. Новата технология дава възможност за регулиране на потреблението за всяко домакинство и поставянето на индивидуален топломер. Новите инсталации намаляват загубите на енергия в общите части на сградите с 5 до 10 пъти.

Още едно удобство за клиентите на Веолия Енерджи Варна е въведената онлайн информационна система, която дава възможност да бъде следено потреблението в реално време.  

„Не е лесно да се работи успешно в сектор енергетика в България, имайки предвид строгите държавни регулации от една страна и потребителските очаквания и възможности от друга. Единственият начин да доставяме качествена услуга, която хората могат да си позволят е непрекъснато да търсим и въвеждаме нови технологии и търговски решения, които да правят това възможно, като при това, чрез ресурсите на групата Веолия, черпим опит от най-съвременните решения, предлагани в Европа“ – сподели Благовест Начев, Генерален директор на Веолия Енерджи Варна.

Към днешна дата абонатите на Топлофикация Варна са над 9 000 души, а екипът на дружеството е съставен от 50 човека, някои от които част от него от самото му създаване. Варненските енергетици са сред пионерите в областта и с много други свои постижения. Екипът е многократно награждаван за приноса си към развитието на отрасъла.