You are here

Съобщения за аварии

Уважаеми клиенти,

в момента няма регистрирани аварии по топлопреносната мрежа на град Варна.

 

Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД