You are here

Цена на топлинната енергия от 01.10.2018г.

02/10/2018

02.10.2018г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.10.2018г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 85,71 лв./MWh без ДДС (102.85 лв. с ДДС), съгласно решение на КЕВР № Ц-15/01.10.2018г. 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД