You are here

Цена на топлинната енергия от 01/07/2019

02/07/2019

Уважаеми Клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че съгласно решение № Ц-18/01.07.2019г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 87,34 лв./MWh без ДДС (104,81 лв. с ДДС), считано от 01.07.2019г.

Спрямо предходния ценови период цената на топлоенергията за „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД нараства с 1,9%. Въпреки минималното увеличение, цената на топлинната енергия остава значително по-ниска в сравнение с тази на електроенергията.

След прилагане на ценообразуващия модел от КЕВР, средното увеличение на цените в сектор "Топлоенергетика" за цялата страна е около 3,53%.

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД