You are here

Уведомление по реда на чл. 6, ал.9 съгласно Наредбата за ОВОС за информация и изразяване на становища от заинтересованите лица

21/09/2017

Уведомление по реда на чл. 6, ал.9 съгласно Наредбата за ОВОС  за информация и изразяване на становища от заинтересованите лица,

Намерение за Инвестиционен проект:

"Въвеждане на Водогреен котел №3  в редовна експлоатация като основна мощност"