You are here

Предложение за промяна на цената на топлинната енергия от 01.07.2017

01/03/2017
 

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящия регулаторен ценови период и при запазване на цените на природния газ, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД  ще заяви пред КЕВР цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 67,06 лв/МВтч без ДДС или 80,47 лв/МВтч с ДДС, считано от 01.07.2017 г.

 

Екипът на Веолия Енерджи Варна

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящия регулаторен ценови период и при запазване на цените на природния газ, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД  ще заяви пред КЕВР цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 67,06 лв/МВтч без ДДС или 80,47 лв/МВтч с ДДС, считано от 01.07.2016 г.

Title: 
Предложение за промяна на цената на топлинната енергия от 01.07.2017