You are here

Нова цена на топлинната енергия от 07.04.2017г.

10/04/2017

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 07.04.2017 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 78,37лв./MWh без ДДС, съгласно решение на КЕВР № Ц-6 / 07.04.2017 г. 

Въпреки увеличението, цената на топлинната енергия остава значително по-ниска в сравнение с електроенергията.

 Топлинна енергия от Веолия – 78,37 лв./ MWh без ДДС;

 Дневна електрическа енергия – 184,59 лв./ MWh без ДДС;

 Нощна електрическа енергия – 102,17 лв./ MWh без ДДС.

 

Екипът на Веолия Енерджи Варна