You are here

ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ - 2016г.

27/05/2016

Уважаеми клиенти,

Във връзка с провеждане на сезонна профилактика на оборудването в абонатните станции (Юни - Септември 2016г.), поетапно, в определени дни за времеви период от 09:00 до 16:00, ще бъде преустановено топлоподаването за битово-гореща вода, според приложен график.

Тази дейност се извършва с цел подобряване качеството на услугата. 

Първият етап от годишната профилактика обхваща периода 1.06-20.06.2016г. и клиентите от ж.к. Вл.Варненчик, м.р. Кайсиева градина (погледнете приложения файл).

Вторият етап обхваща периода 20.06.2016 - 30.07.2016г. и част от клиентите от ж.к. Младост, ж.к. Трошево и ж.к. Възраждане.

Третият етап обхваща периода 01.08-31.08.2016г. и клиентите от ж.к. Младост.

Четвъртият етап обхваща периода 01.09-30.09.2016г. и част от клиентите от ж.к. Младост и ж.к. Трошево

Бихме искали да Ви уведомим, че графика, ще се обновява и допълва своевременно, а клиентите ще бъдат уведомени за конкретните дати и часове и чрез поставени на информационното табло  бележки.

Повече информация, можете да получите на безплатната ни телефонна линия: 0800 14 448