You are here

Услуги

Всички наши услуги са адаптирани и се осъществяват, следвайки нашата политика за грижа към клиента. Те са насочени към развитие на устойчива градска среда и ефективност на енерго-потреблението. Целта ни е да намалим влиянието на нашите инсталации върху околната среда и емисиите парникови газове, да ограничим потреблението на първични горива (въглища, петрол, газ), и да увеличим дeлът на възобновяемите енергоизточници.

  • Продажба на топлинна енергия за отопление
  • Продaжба на топлинна енергия за битово гореща вода
  • Топлинно счетоводство
  • Енергиен мениджмънт на сгради
  • Поддръжка и ремонт  на енергийни съоръжения