You are here

Начини на плащане

"Изипей" АД

Списък на касовите салони на "ИЗИПЕЙ" АД, в които могат да се заплащат сметки към "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, може на намерите тук.

Плащане по банков път

БАНКОВИ СМЕТКИ – "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

БАНКА

IBAN

BIC

1. "ОББ" АД

BG28UBBS88881000034876 UBBSBGSF

2. "Банка ДСК"

BG07STSA93001506027202

STSABGSF