You are here

За Групата „Веолия“

“Веолия” се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С близо 218 000 служители на пет континента, Групата проектира и внедрява решения, едновременно практични и полезни, за управлението на водите, отпадъците и енергията, с които допринася за радикална промяна на света. Чрез трите си взаимно допълващи се дейности, „Веолия“ съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2023 г. Групата „Веолия“ доставя водоснабдителни услуги на 113 млн. души, канализационни услуги – на 103 млн. души, произвежда 42 TWh електроенергия и рециклира 63 млн. т отпадъци. „Веолия Енвиронман“ (регистрирана на борсата Paris Euronext: VIE) отчита през 2023 г. консолидирани продажби от 45,3 млрд. евро.

 

Веолия е утвърдена компания от световен мащаб и има солидна репутация вече повече от 170 години и е световен лидер в оптимизираното управление на ресурси. Компанията предлага решения в областта на ВиК, управление на отпадъци и енергия, които пряко допринасят за устойчивото развитие и конкурентоспособността на клиентите ни.
Чрез трите си взаимно допълващи се бизнес дейности Веолия спомага за разширяване на достъпа до ресурсите, за тяхното съхранение и възобновяване.

Възобновяваме световните ресурси: едно послание, един ангажимент!

Днес на земята живеят повече от 7 млрд. души. Очаква се броят им да достигне 9 млрд. Повече от половината от хората живеят и работят в градовете. Светът все още се развива, като упражнява натиск върху природните, икономическите и човешките ресурси. Днес водата, отпадъците и енергията могат да бъдат възобновявани и това, което някой изхвърлят, да бъде преобразувано в ценни ресурси за други. Благодарение на технологиите и екологичните проекти, ресурсите могат да се използват за различни цели. Да бъдем по-внимателни и да се грижим по-добре за планетата и хората – това е пътят, който ще следваме в бъдеще. Това е начинът да преуспяваме и допринасяме за общото благо.
Да допринасяме за световното развитие и по-добрия живот на хората!

Веолия надгражда ESG модела, като дефинира пет сфери, които взаимно се допълват и според нас трябва да са в баланс:

  • екологични дейности,
  • социално отговорни дейности,
  • грижа за служителите,
  • икономическа и финансова дейност
  • търговска дейност.

Тази многоаспектна ефективност е инструмент за управление, с който превръщаме нашата цел - екологичната трансформация - в реалност.

В България Веолия работи по няколко цели от стратегията за многоаспектна ефективност, като по-голямата част са свързани с околната среда. Основен фокус представляват дейностите по опазване на биоразнообразието в нашите обекти.

 

 

www.veolia.com