You are here

Веолия Енерджи Варна

Нашата мисия е да направим енергията достъпна навсякъде, където има нужда от нея, като оптимизираме разходите и намалим последиците върху околната среда.

Имаме амбицията да направим във Варна и региона това, което вече успешно успяхме  да постигнем в другите държави. Основната ни дейност е да доставяме енергия на нашите клиенти при гарантирана ефективност и приемливи цени.

Ние се стремим да помогнем на нашата планета, като увеличим употребата на възобновяема енергия и използваме екологично-щадящи технологии.

Ние сме повече от доставчик на топлина. Нашата дейност е напълно ориентирана към нуждите и поведението на нашите клиенти.

Ние вярваме и непрекъснато доказваме, че е възможно да водим един по-добър социално- и икономически приемлив, и природо-съобразен живот.