You are here

.

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД стартира процедура събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ“

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП  ( чл.18 ал.1.т.1. ) с предмет:

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД стартира процедура събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: 

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми клиенти,

Уважаеми Клиенти,

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП  ( чл.18 ал.1.т.1.

Pages

Subscribe to RSS - .