You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ВЕОЛИЯ БЪЛГАРИЯ, сектор ЕНЕРГИЯ ("Веолия Енерджи Варна" ЕАД, "Веолия Енерджи България"ЕАД и "Веолия Енерджи Сълюшънс България" ЕАД)  за възлагане на обществени поръчки съгласно чл.86 от ЗОП.

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че считано от 01.07.2015г., за пореден път през тази година, цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Далкия Варна" ЕАД е по-ниска, като новата цена е 69,10 лв./MWh  без ДДС. (съгл. Решение № Ц- 25/30.06.2015 г. на КЕВР).

Pages

Subscribe to RSS - Yes