You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

 

06.10.2017г.-актуализация:

Уведомление по реда на чл. 6, ал.9 съгласно Наредбата за ОВОС  за информация и изразяване на становища от заинтересованите лица,

Веолия Енерджи Варна ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава  25 от ЗОП с предмет:

Уважаеми клиенти,

26.07.2017г. - измененние на датата на отваряне на офертите за 18.08.2017г.   

 

Уважаеми клиенти,

Уведомление по реда на чл. 6, ал.9 съгласно Наредбата за ОВОС  за информация и изразяване на становища от заинтересованите лица,

Pages

Subscribe to RSS - Yes