You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

26.07.2017г. - измененние на датата на отваряне на офертите за 18.08.2017г.   

 

Уважаеми клиенти,

Уведомление по реда на чл. 6, ал.9 съгласно Наредбата за ОВОС  за информация и изразяване на становища от заинтересованите лица,

12.07.2017г. - АКТУАЛИЗАЦИЯ - ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА С РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД

 

Веолия Енерджи Варна ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП ( чл.18 ал.1.т.1. ) с предмет:

 

26.07.2017г. - промяна на датата на отваряне на офертите

 

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Pages

Subscribe to RSS - Yes