You are here

Yes

03/12/2018г. - 12:00ч.

29/11/2018г.

Уважаеми Клиенти,

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД стартира процедура събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ“

Уважаеми Клиенти,

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД обявява начало на отоплителен сезон 2018/2019г.

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП  ( чл.18 ал.1.т.1. ) с предмет:

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Pages

Subscribe to RSS - Yes