You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на Договор за Безвъзмедна Финансова Помощ № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми Клиенти,

Актуална информация към 16.00 ч. 

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми, клиенти,

Уведомяваме Ви, че услугата е възстановена.

Уважаеми, клиенти,

Уведомяваме Ви, че услугата е възстановена.

Уважаеми Kлиенти,

Уважаеми Клиенти,

Уведомявяме Ви, че услугата е възстановена.

Актуализирано към 12:30 ч. на 18.04.2023 г.

Актуализирано към 16:00 ч. на 10.04.2023 г.

Pages

Subscribe to RSS - Yes