You are here

От 1.07.2015г., нова, по-ниска цена на топлинната енергия за клиентите на "Далкия Варна" ЕАД

06/07/2015

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че считано от 01.07.2015г., за пореден път през тази година, цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Далкия Варна" ЕАД е по-ниска, като новата цена е 69,10 лв./MWh  без ДДС. (съгл. Решение № Ц- 25/30.06.2015 г. на КЕВР).

С поздрав,

Екипът на Далкия Варна