You are here

Предложение за промяна на цената на топлинната енергия от 01.07.2021г.

01/03/2021

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия регулаторен ценови период и при запазване цената на природния газ, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД ще заяви пред КЕВР прогнозна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 88,38 лв./МВтч без ДДС, считано от 01.07.2021 г.
 

Екипът на Веолия Енерджи Варна