You are here

Заплащане на текущи задължения

02/07/2018

Уважаеми Клиенти,
Във връзка с Ваши запитвания бихме искали да Ви уведомим, че от месец май 2018г. на касите на "Изипей" АД може да заплащате всички Ваши задължения към „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, включително просрочени и/или други плащания, а не само на текущи задължения.
"Изипей" АД разполага с каси в цялата страна, които в момента са над 2400бр. Пълен списък с касите, точните адреси и работно им време, можете да откриете тук.

Полезна информация:

  • Разплащането става чрез предоставяне на партиден номер или точен адрес, като:
    • Партиден номер: Предоставя се 5 цифрен партиден номер. Ако Вашият номер е с по-малък на брой цифри, е необходимо да поставите отпред цифра/и "0" (нула).
    • Пример: Ако Вашият партиден номер е "333", то тогава коректния формат би трябвало да бъде "00333".
    • Адрес: Предоставя се информация за Блок, Вход, Апартамент.

Винаги проверявайте дали партидния номер или адрес, които предоставяте, съответстват на името на титуляра!

  • При разплащане на определена сума, но не на цялото задължение се спазва правилото първо да се покрива лихвата по най-старото задължение, след което главницата и така до изплащане на цялата дължима сума.
  • Актуализиране на извършените плащания в нашата система се осъществява на първия работен ден, следващ датата на плащане.

Напомняме Ви, че поради реорганизация на дейността си "Информационно обслужване" АД в гр. Варна от 01.05.2018г. преустанови инкасирането както на задължения за консумирана топлоенергия и битово-гореща вода към „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, така и заплащането на всички видове комунални услуги в техните офиси.

Не се колебайте да се свържете с нас при нужда на безплатната ни телефонна линия 0800 14 448!

Поздрави,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД