You are here

Нова по-ниска цена на топлинната енергия!

01/04/2016

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.04.2016 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е 64,90 лв./MWh без ДДС, съгласно решение на КЕВР № Ц-5 / 31.03.2016 г. Това представлява намаление с 4,9% спрямо досега действащата цена.