You are here

Предложение за промяна на цената на топлинната енергия

29/02/2016

Уважаеми клиенти,

бихме искали да Ви уведомим, че във  връзка с предстоящия регулаторен ценови период, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД  ще заяви пред КЕВР цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 63,00 лв/МВтч без ДДС или 75,60 лв/МВтч с ДДС, считано от 01.07.2016 г.