You are here

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ВЕОЛИЯ БЪЛГАРИЯ сектор ЕНЕРГИЯ за възлагане на обществени поръчки съгласно чл.86 от ЗОП

16/02/2016

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ВЕОЛИЯ БЪЛГАРИЯ, сектор ЕНЕРГИЯ ("Веолия Енерджи Варна" ЕАД, "Веолия Енерджи България"ЕАД и "Веолия Енерджи Сълюшънс България" ЕАД)  за възлагане на обществени поръчки съгласно чл.86 от ЗОП.

Файлове: