You are here

Jobs opportunities

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД обявява следните свободни позиции:

- Счетоводител (
- Старши Счетоводител 

- Началник смяна / Диспечер 
- Оператор Производство
- Инженер Поддръжка Външни Обекти 
- Електромеханик 

За контакт, препоръки и кандидатури, молим да ни пишете на: talent@veolia.com