You are here

Jobs opportunities

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД обявява следните свободни позиции:

- Старши експерт счетоводител;

Техник измервателни и отоплителни уреди;

- Електромеханик; 

За контакт, препоръки и кандидатури, молим да ни пишете на: talent@veolia.com