You are here

Guidance for customers

Пътеводител в света на доставките на топлинна енергия и топлинното счетоводство

Асоциация на топлофикационните дружества в България /АТДБ/ издаде „Пътеводител в света на доставките на топлинна енергия и топлинното счетоводство“. Електронната версия на пътеводителя можете да видите и изтеглите тук.

С изданието, авторите на наръчника си поставят за цел да улеснят всички потребители на централно парно и топла вода, като дадат ясни, достъпни, полезни и конкретни отговори на най-често задаваните им въпроси.

Пътеводителят е разделен на четири части, в които по достъпен начин се предоставя изчерпателна информация по въпроси касаещи топлинното счетоводство, ценообразуването на топлинните услуги, отчета на потреблението, уредите за дялово разпределение и уредите за дистанционен отчет.

Разбираемо и достъпно са обяснени правата и задълженията на всеки потребител на топлинни услуги, според действащата нормативна уредба.

 Ето и няколко отговора на популярни сред потребителите на топлинни услуги въпроси от съдържанието на пътеводителя:

  • Какво е дялово разпределение на потребената топлинна енергия?

Услугата "разпределение на топлинна енергия" се изразява в разпределяне на отчетната топлинна енергия по топломера в абонатната станция на енергия за подгряване на битова гореща вода, енергия за сградна инсталация и енергия за отопление на имотите. За определяне на тази енергия е необходимо всички клиенти да монтират уреди за дялово разпределение - електронни разпределители, апартаментни топломери и водомери за битова гореща вода.

  • Мога ли да спра да плащам такса сградна инсталация?

Според Закона за енергетиката, това е възможно само когато етажните собственици са взели Решение с квалифицирано мнозинство на Общо събрание, с което се отказват от услугите на топлофикационното дружество.

  • Какво е предимството на уредите за дистанционен отчет?

Традиционните уреди позволяват единствено визуален отчет, показанията им мога да се записват единствено чрез зрителен контакт на отчетника и уреда, а уредите за дистанционен отчет позволяват записване на показанията от разстояние и при тях не се налага отчетниците да са близо до устройствата. Отчет на всички уреди за дистанционен отчет на цяла сграда етажна собственост може да се извърши за по-малко от 15 минути без дори да се влиза в помещенията.

  • Как да сверя данните от уредите за дялово разпределение, които се отчитат дистанционно?

В края или в началото на всеки месец можете да записвате данните от Вашите уреди и да ги сравните със записаното в месечната сметка.

Отговори и на останалите въпроси от „Пътеводителя в света на доставките на топлинна енергия и топлинното счетоводство“ може да откриете тук.