You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на Договор за Безвъзмедна Финансова Помощ № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми клиенти,

Актуализирано към 16.30 ч. на 02/06/2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

 

Уважаеми Клиенти,

Информация за обществени поръчки, обявени след 30.06.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с очакваното понижение на среднодневните температури, според метеорологичната прогноза за следващите 7дни, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД планира да започне поетапно включване на абонатните станции за отопление от 15.11.2021 г. 

Pages

Subscribe to RSS - Yes