You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на Договор за Безвъзмедна Финансова Помощ № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми клиенти,

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми клиенти,

Във връзка с понижението на среднодневните температури, според метеорологичната прогноза за следващите 7 дни, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД планира да започне поетапно включване на абонатните станции за отопление от 15.11.2023 г. 

Уважаеми Клиенти,

Актуална информация към 16.00 ч. 

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми, клиенти,

Уведомяваме Ви, че услугата е възстановена.

Pages

Subscribe to RSS - Yes