You are here

Yes

Уважаеми клиенти,

в изпълнение на Договор за Безвъзмедна Финансова Помощ № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми Kлиенти,

Уважаеми клиенти,

Услугата на Делта Планет Мол е възстановена.

Уважаеми клиенти,

 

   Уведомяваме Ви, че „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Подмяна на двигател и генератор на Когенератор №2 след изтичане на 60 000 работни часа“.

Уважаеми Клиенти,

Уважаеми, клиенти,

Уведомяваме Ви, че услугата е възстановена.

Уважаеми Клиенти,

 

Уважаеми Клиенти,

Pages

Subscribe to RSS - Yes