You are here

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна за срок от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. к

01/08/2022

Уважаеми клиенти,

Съгласно  Заповед № РД- 01-128_29.07.2022 г. на Директора на РЗИ Варна , считано от 01.08.2022 г. /понеделник/, “Веолия Енерджи Варна” ЕАД въвежда засилени противоепидемични мерки в Центъра за обслужване на клиенти в административната сграда на дружеството.

С цел осигуряване на безопасна среда както за клиенти, така и за служители, всеки посетител е длъжен да носи защитна маска на лицето и да спазва необходимата дистанция най-малко от 1,5 м. На входа на обекта е осигурен дезинфектант за ръце. 

Молим за Вашето разбиране, че лица без предпазни средства няма да бъдат допуснати в сградата!

 

С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД