You are here

Начало на отоплителен сезон 2021-2022

09/11/2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с очакваното понижение на среднодневните температури, според метеорологичната прогноза за следващите 7дни, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД планира да започне поетапно включване на абонатните станции за отопление от 15.11.2021 г. 

Молим да имате предвид, че при запълнени вътрешни инсталации технологичното време за пускане на абонатна станция е значително по-кратко.

Информираме Ви, че за правилното и оптимално функциониране на системите е необходимо изпълнението на няколко стандартни процедури: 

1. Отговорниците на абонатните станции следва да запълнят вътрешната отоплителна инсталация в сградите, като предварително бъдат отворени вентилите на радиаторите на максимална степен. 

Това ще улесни процеса на обезвъздушаване на инсталацията и отоплителните тела и няма да се налагат допълнителни манипулации след пускане на отоплението.
2. Проверка на уредите за дялово разпределение и ако имате съмнения, че те не функционират правилно (примерно ако дисплеят им е „угаснал"), молим незабавно да потърсите съдействие от фирмата за дялово разпределение на сградата.

3. След запълване на инсталациите ще се дренира единствено и само в случай на авария.

4. Включването на абонатните станции за отопление се извършва само от техническите екипи на  „Веолия Енерджи Варна" ЕАД. 

След запълване на вътрешната отоплителна инсталация или невъзможност за това, молим да ни информирате чрез обаждане на безплатната ни телефонна линия 0800 14 448.

За повече и актуална информация можете да следите и новините на нашата уеб страница.

С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД