You are here

Изменение на търговска политика и ценоразпис

15/11/2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с решение на ръководството на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, считано от 01.11.2021 г. е в сила изменение на търговската политика и ценоразписа за допълнителни услуги, приложими за клиенти на Дружеството. Документите са налични на уеб сайта www.energy-varna.bg. За повече информация можете да посетите клиентския център на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД или да се обадите на безплатния ни телефон 0800 14 448. 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД