You are here

За Клиента

Стремим се да печелим доверието Ви всеки ден, като поемаме дългосрочни ангажименти към Вас

 • Гарантираме най-добрата цена за топлинна енергия
 • Инвестираме в енергийна ефективност
 • Разнообразяваме използваните видове енергия
 • Търсим постоянно намаляване на разходите
 • Осигуряваме бонуси и отстъпки на редовните и лоялни клиенти
 • Работим с институциите, за да получим гаранции
 • Предоставяме Ви най-добрата услуга
   
 • Усъвършенстваме се непрекъснато, според вашите изисквания и оценка от редовните ни анкети с потребители
 • Получавате отговор на всички ваши искания в най-кратък срок: до 5 дни за писмените молби; до 5 дни за писмените искания за ремонти и до 120 минути на всеки сигнал за авария, като с всяка година намаляваме този срок
 • Предлагаме услуги за вътрешните инсталации
 • Подобряваме комуникацията си с Вас
   
 • Грижим се за нашия град, страната и за цялата планета, със стратегия за дългосрочно развитие
 • Намаляваме вредното влияние на инсталациите върху околната среда
 • Въвеждаме нововъведения, като използваме най-добрите технологии
 • Партнираме на общината в благоустройствени проекти
 • Организираме "Дни на отворени врати" за всички граждани