You are here

Цена на топлинната енергия от 01.07.2024 г.

Уважаеми Kлиенти,

Считано от 01.07.2024 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 131.86 лв./MWh (без ДДС), съгласно решение на КЕВР №Ц-16 от 30.06.2024 г. 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД