You are here

Цена на топлинната енергия от 01.07.2021 г.

Уважаеми Kлиенти,

Считано от 01.07.2023 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 136.99 лв./MWh (без ДДС), съгласно решение на КЕВР №Ц-12 от 30.06.2023 г. 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД