You are here

Веолия Груп

Веолия е утвърдена компания от световен мащаб и има солидна репутация вече повече от 160 години, която е световен лидер в оптимизираното управление на ресурси. Компанията предлага решения в областта на ВиК, управление на отпадъци и енергия, които пряко допринасят за устойчивото развитие и конкурентоспособността на клиентите ни.
Чрез трите си взаимно допълващи се бизнес дейности Веолия спомага за разширяване на достъпа до ресурсите, за тяхното съхранение и възобновяване.

Възобновяваме световните ресурси: едно послание, един ангажимент!

Днес на земята живеят повече от 7 млрд. души. Очаква се броят им да достигне 9 млрд. Повече от половината от хората живеят и работят в градовете. Светът все още се развива, като упражнява натиск върху природните, икономическите и човешките ресурси. Днес водата, отпадъците и енергията могат да бъдат възобновявани и това, което някой изхвърлят, да бъде преобразувано в ценни ресурси за други. Благодарение на технологиите и екологичните проекти, ресурсите могат да се използват за различни цели. Да бъдем по-внимателни и да се грижим по-добре за планетата и хората – това е пътят, който ще следваме в бъдеще. Това е начинът да преуспяваме и допринасяме за общото благо.
Да допринасяме за световното развитие и по-добрия живот на хората!

*От 25 Юли 2014 международните бизнес дейности на Далкия са пълноправна част от Групата Веолия, а от 07.09.2015г. "Далкия Варна"ЕАД е официално преименувана на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

Далкия интернешънъл вече е напълно интегрирана във Веолия. Съвместните ни бизнес дейности и експертизи в областта на ВиК, упраление на отпадъци и енергия дават възможност на Веолия да се утвърди като нова, по-силна и по-единна компания, която по-разнообразни решения. Днес всички ние обединяваме дейностите си под търговската марка Веолия. С вашата безрезервна подкрепа можем с постоянство и непоколебимост да напишем нова глава в историята си.

 

Групата Веолия е световен лидер в оптимизираното управление на ресурси. С над 179,000 наети служители по света, Групата проектира и предоставя решения за управление на ВиК, отпадъци и енергия, които допринасят за устойчиво развитие на населените места и промишлеността. Чрез трите си взаимодопълващи се бизнес дейности, Веолия съдейства за осигуряване на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2014г, Групата Веолия е снабдила 96 млн. души с питейна вода и 62 млн. с услуга управление на отпадни води, произвела е 52 млн. мегавата енергия и е преобразувала 31 млн. метрични тона метални отпадъци в нови метали и енергия. Веолия Инвайърмънт (Veolia Environnement) (вписана в Paris Euronext: VIE) отчете консолидиран приход от €24.4 млрд.* през 2014.г 

(*) про-форма цифри за 2014г, включващи Далкия Интернешънъл (100%) и изключващи Далкия Франция. 

www.veolia.com