You are here

Централно топлоснабдяване

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДОВЕТЕ

Топлопреносните мрежи представляват чудесен способ за постигане на устойчиво развитие на градовете и могат да преодолеят все по-големите предизвикателства, пред които са изправени енергетиката и околната среда. В сравнение с индивидуалните отоплителни системи, топлопреносните мрежи са най-сигурният, икономичен и екологичен начин за справяне с тези предизвикателства. Управлението им изисква непрестанни инвестиции, експертни познания и know-how, което Веолия притежава.

Мрежите са естествена платформа към всички клиенти на Веолия: обществени, стопански, търговски и битови