You are here

Цена на топлинната енергия от 01.07.2021 г.

Уважаеми Kлиенти,

Считано от 01.07.2021 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 98.29 лв./MWh (без ДДС), съгласно решение на КЕВР № Ц-26 от 01.07.2021 г. 

 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД