You are here

Цена на топлинната енергия от 01.07.2021 г.

Уважаеми Kлиенти,

Съгласно решение на КЕВР № Ц-26, считано от 01.07.2021 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 98.29 лв./MWh (без ДДС). 

 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД