You are here

Цена на топлинната енергия от 01.07.2022 г.

01/07/2022

Уважаеми Kлиенти,

Считано от 01.07.2022 г., цената на топлинната енергия за всички клиенти на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД с топлоносител гореща вода е 136.51 лв./MWh (без ДДС), съгласно решение на КЕВР №Ц-18 от 01.07.2022 г. 

С поздрав,
Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД