You are here

Фирми за дялово разпределение

Търговците на дялово разпределение разпределят топлинната енергия, измерена от общия топломер за сградата. По този начин те участват "на финала" на услугата. Те не са доставчици на топлинната енергия, не са и посредници при продажбата й. Тяхното съществуване е обосновано от необходимостта топлинната енергия да се ползва рационално като се регулира потреблението в сгради с етажна собственост.

Име на фирмата

Адрес на фирмата (Варна)

Телефон

Марка уреди

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД

бул. "Янош Хунияди" № 5, гр. Варна, пощ. код 9020

080014448

Сименс

"Нелбо Инженеринг" ООД чрез "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

бул. "Янош Хунияди" № 5, гр. Варна, пощ. код 9020

080014448

Сименс

"Техем Сървисис" ЕООД чрез "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

бул. "Янош Хунияди" № 5, гр. Варна, пощ. код 9020

080014448

Техем, Сименс

"Холидей и Райзен" ЕООД

ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" № 5, партер, офис 6, пощ. код 9010

052/622 487

0899/927749

Кундо