You are here

Фирми за дялово разпределение

Търговците на дялово разпределение разпределят топлинната енергия, измерена от общия топломер за сградата. По този начин те участват "на финала" на услугата. Те не са доставчици на топлинната енергия, не са и посредници при продажбата й. Тяхното съществуване е обосновано от необходимостта топлинната енергия да се ползва рационално като се регулира потреблението в сгради с етажна собственост.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!!!

От 12 март 2021 г. с промени в Закона за енергетика, обн. ДВ 21/ 12.03.2021, бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност.

На основание чл. 140, ал. 7 и ал. 8 от ЗЕ, при подмяна или монтиране на нови средства за измерване и средства за дялово разпределение,същите следва да са с дистанционно отчитане, доставени или одобрени от фирмата, която извършва дяловото разпределение в сградата. Фирмата, която отчита уредите и изготвя сметките за отопление и топла вода, трябва да може да отчита дистанционно както разпределителите и топломерите, така и водомерите за топла вода за коректно разпределение на енергията.

Срокът за тази подмяна е до 01.01.2027 г. 

Уредите с дистанционен отчет имат следните предимства:

  • дават възможност за отчитане на уредите без влизане в дома
  • гарантират прецизността на данните, тъй като данните се пренасят автоматично от устройството за отчет в софтуера за разпределение
  • защитени са от манипулация и се намалява риска от неправомерно използване на топлинна енергия от недобросъвестни съседи
  • осигуряват месечно отчитане и реални сметки
  • спестяват време

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД е вписано в публичния регистър на Министерство на енергетиката за лицата, извършващи услугата дялово разпределение с индивидуални разпределители марка Сименс (Siemens) и Кундис (Qundis).

Име на фирмата

Адрес на фирмата (Варна)

Телефон

Марка уреди

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД

бул. "Янош Хунияди" № 5, гр. Варна, пощ. код 9020

080014448

Сименс(Siemens)

Кундис (Qundis)

"Нелбо " АД

ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора 58, гр. София

02 969 1212

MX systems AG

Кундис (Qundis)

АПАТОР МЕТРА

"Техем Сървисис" ЕООД 

община Слатина, кв.Гео Милев, ул. проф. Георги Павлов №3, гр. София- п.к. 1111

0700 1 28 28

Техем (Techem), Сименс(Siemens)

"Холидей и Райзен" ЕООД

ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" № 5, партер, офис 6, Варна,пощ. код 9010

052/622 487

0899/927749

Кундо (Qundo)