You are here

Търговски отстъпки

 

ГРУПОВО ПЛАЩАНЕ

До 5% отстъпка

 

Едно общо плащане на цялата сума за целия вход/сграда/АС - платени по банков път до последния ден на следващия месец.

3% отстъпка за всеки клиент от общата фактурирана сума, прилага се за следващия месец. 2% от общо платената сума за съответния месец се плаща на груповия касиер.