You are here

Търговски отстъпки

Запознайте се с нашите отстъпки!

ПЪРВО ЧИСЛО

2% отстъпка

Когато клиентът е заплатил до последния ден на следващия месец всичките си задължения (текущи сметки и по съдебни дела) към Веолия Енерджи Варна, той получава 2% отстъпка от общата фактурирана сума, прилага се за следващия месец.

 

ГРУПОВО ПЛАЩАНЕ

До 5% отстъпка

Едно общо плащане на цялата сума за целия вход/сграда/АС - платени по банков път до последния ден на следващия месец.

3% отстъпка за всеки клиент от общата фактурирана сума, прилага се за следващия месец. 2% от общо платената сума за съответния месец се плаща на груповия касиер.