You are here

Проекти на нови Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди и на Правила за работа с потребители на енергийни услуги

11/05/2022

Уважаеми клиенти,

"Веолия Енерджи Варна" Ви уведомява,че започва процедура за одобряване на нови Общи условия за продажба на топлинна енергия на клиенти за битови нужди и на нови Правила за работа с клиентите на енергийни услуги.

Можете да се запознаете с пълното им съдържание на интернет страницата на дружеството  www.energy-varna.bg в секция "За клиента", както и на следните линкове:

  • За проект на Общи условия за продажба на топлинна енергия на клиенти за битови нуждиТУК ;
  • За проект на Правила за работа с клиентите на енергийни услуги- ТУК;

Проектите са на разположение и в клиентския ни център на адрес гр. Варна, бул."Янош Хуняди"№5, където Ви каним да дойдете и да се запознаете с тях всеки делничен ден от 08.00-17.00 часа. 

Очакваме Вашите предложения и коментари на националeн безплатен телефон 0800 14 448 всеки делничен ден от 08.00-17.00 часа, на имейл clients.BG-veolia@veolia.com или на пощенски адрес гр. Варна, бул."Янош Хуняди"№5.

Срокът за изпращане на предложения и коментари е до 17.00 часа на 13.06.2022 г.

Всички желаещи могат да присъстват на публичното обсъждане на проектите на Общите условия и на Правилата, което ще се проведе на 15.06.2022 г. от 10.00 до 14.00 часа в административната сграда на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД.. Записване за участие можете да направите на телефон 0800 14 448 всеки делничен ден от 08.00-17.00 часа, на място в клиентския ни център или на имейл clients.BG-veolia@veolia.com.

 

С поздрав,

Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД