You are here

Представяне на мрежата

Топлопреносната мрежа на дружеството осигурява топлоенергия за отопление и битово-гореща вода на близо 10 000 битови и 40 общински и корпоративни клиента.

Дължината ѝ е 33 км, от които 2 км безканално положени с предварително изолирани тръби.

Обслужвани райони:

• ж. к. Вл. Варненчик

• ж. к. Възраждане

• ж. к. Младост

• ж. к. Трошево

Уеб страници:

• ж. к. Вл. Варненчик

• ж. к. Младост