You are here

Предложение за цена на топлинната енергия от 01.07.2023 г.

01/03/2023

             Уважаеми Клиенти,

      Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия регулаторен ценови период и с оглед на динамичните промени в цената на природния газ, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД ще заяви пред КЕВР прогнозна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 134,86 лв/МВтч без ДДС, считано от 01.07.2023 г.
 

                                                                                                                                                                                                                                             С поздрав, 

Екипът на Веолия Енерджи Варна