You are here

Правна информация

Чрез използването на този уебсайт („сайтът“), потребителят („потребителят“) приема условията за ползване.

Уебсайт – Веолия Енерджи Варна

Сайтът предоставя информация за Веолия Енерджи Варна“ ЕАД (информацията по-долу) и нейните дъщерни компании.

Тя се публикува от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, еднолично акционерно дружество с капитал 3 964 800 лв., вписано по българското законодателство в българския Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържани от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под № 103195446, с централно управление на адрес: бул. "Янош Хуняди" 5, п. к. 26, 9020 Варна, България и телефон: 080014448.

Изпълнителен директор е г-н Денислав Денчев.

Имейл: clients.BG-veolia@veolia.com

 

Сайтът се хоства от:

Amazon Web Services, Ирландия
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4

 

Защитени права и разрешения, предоставени на потребителя

Съдържанието на този cайт, разработен от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, е защитено по-конкретно от законодателството за интелектуалната собственост и в частност за авторските права и търговските марки.
Съдържанието включва архитектурата, графичния дизайн (вкл. цветове, шрифтове и графичното оформление на екраните) и цялата информация и други елементи, налични на сайта, или до които се получава достъп на и/или чрез сайта, като например документи, статии, снимки, илюстрации, образи, търговски марки и лога (особено тези на Veolia Environnement SA, Veolia Water, Veolia Energy и Veolia Waste Recycling), данни, база данни и цялото звуково съдържание (напр. гласове, музика или звукови ефекти), неподвижни изображения или анимирани графики (като анимации или видеа), специфични софтуерни разработки и програми за изтегляне на файлове.

Това съдържание е изключителна собственост на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и нейните дъщерни дружества, доставчици на технически услуги или други трети страни, които са разрешили на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД или нейните дъщерни дружества да го използват.

„Веолия Енвиронман“ СА притежава марките „ВЕОЛИЯ“ (VEOLIA), както и всички имена на домейни, които съдържат търговската марка „ВЕОЛИЯ“.

Потребителят има достъп, може да ползва сайта и неговото съдържание и евентуално да изтегля налични на сайта материали.

Потребителят не може:

  • да копира, възпроизвежда, имитира, разпространява, излъчва, публикува, завежда или регистрира по какъвто и да е начин сайта или част от него и съдържанието му, чрез всякакви средства и на какъвто и да е носител;

  • да адаптира, превежда, променя по всякакъв начин всички или всяка една част на сайта и съдържанието му чрез всякакви средства и на какъвто и да е носител;

  • да създава композитни или деривативни изображения на основата на всички или отделни части от сайта или съдържанието;

  • да декомпилира, използва реверсивно софтуерно инженерство или деасемблира целия сайт или части от него.

Лице, което не спазва тези законови разпоредби, може да бъде обвинено в нарушение и да подлежи на предвидените в закона санкции, независимо от всякакви други претенции от страна на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и нейните дъщерни дружества.

Отговорност

Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и дъщерните ѝ дружества не поемат каквато и да е отговорност за преки или косвени, случайни или последващи вреди, загуба на данни или доходи, възникващи от или във връзка с ползването и функционирането на уебсайта и неговото съдържание.

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ще направи всичко възможно, за да осигурява постоянен достъп на посетителите до своя уебсайт. Независимо от това, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД не носи отговорност, ако по каквато и да е причина уебсайтът не е достъпен.

В съдържанието периодично се правят промени и актуализации. Във връзка с това, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и дъщерните ѝ компании си запазват правото да извършват по всяко време модификации, поправки или промени.

Хиперлинковете на този сайт позволяват да се прехвърляте в други сайтове. Тези линкове се осигуряват само за Ваше удобство и не предполагат реклама или одобрение от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и дъщерните ѝ дружества на уебсайтове на трети страни, към които препращат тези връзки. „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и дъщерните ѝ дружества нямат контрол върху уебсайтовете на трети страни и не носят отговорност за условията на достъп до съдържанието на тези уебсайтове, линковете, които съдържат, продуктите или услугите, които предлагат, данните, които се съхраняват и/или използват на техните сървъри, или някакви промени и обновления по тях.

Препратки към търговски марки, имена на продукти, услуги, домейни и компании, различни от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и дъщерните ѝ дружества, не предполагат съществуването на някаква връзка между „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, дъщерните ѝ дружества и въпросните компании, продукти, услуги или брандове.

Политика за поверителност – Събиране и използване на лични данни

Потребителите се информират относно обработването на техните лични данни  съгласно Политиката за поверителност, която им е предоставена.

Бисквитки“

Уебсайтът използва „бисквитки“ – малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

За да се запознаете по-подробно с използваните видове „бисквитки“, предназначението им и условията, при които те събират информация, моля да направите справка в нашата Политика за „бисквитките“.

Компетентност и приложимо право

Уебсайтът и условията за неговото ползване се уреждат от българското законодателство. Българският съд е компетентен за разрешаването на всеки спор, възникващ във връзка с уебсайта и условията за неговото ползване.