You are here

Подобряване на нивото на информираност за ред и начин на подаване на жалби, сигнали и заявления

23/08/2021

Уважаеми клиенти,

В раздел "Справочник на потребителя" ще намерите информация относно изискванията и реда за подаване на жалби и разглеждането им от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за подаване на жалби, сигнали и предложения във връзка с изпълнението на Общите условия за продажба на топлинна енергия на клиенти от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД.

Молим да се запознаете със съдържанието на приложените информационни листи.

За повече информация можете да се свържете се с наш консултант на безплатната ни национална телефонна линия  0800 14 448 или да ни посетите на място в Клиентския ни център на адрес гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ №5.

С уважение,

Екипът на 'Веолия Енерджи Варна"